Kênh trực tuyến: chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn”. 

  • Ứng dụng di động: Ví MoMo

Xem hướng dẫn tại đây.