Điểm giao dịch: “Thanh toán hóa đơn” bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Xem điểm giao dịch tại đây.