Cancer Care Essence

Protect your family, where you are

ANNUAL COVERAGE

HKD2M+

PANEL HOSPITALS

SUBTITLE

Worldwide

Trước những trở ngại về sức khỏe, có được một nguồn tài chính vững chắc sẽ vô cùng cần thiết để bạn hoàn toàn an tâm chăm lo cho sức khỏe

Quyền lợi nổi bật

Vitality benefit: Yearly Cash Bonus

When you purchase A-Life Beyond Critical Care and sign up as an AIA Vitality member, you can enjoy a Yearly Cash Bonus and it can be as high as 20% of your annual premiums.

Liên hệ tư vấn

error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Quyền lợi sản phẩm

*Only apply to qualified AIA Vitality member. To register as AIA Vitality member, annual membership fee will be applied.
Remark: Each insured can only be insured by ONE policy under Cancer Guardian 2 Series products.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Thông tin tham gia

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

More ways to keep you protected