Bảo Hiểm

Miễn Thu Phí

Tuổi bảo vệ

18 - 65

Quyền lợi hỗ trợ

200% STBH

Giúp hợp đồng bảo hiểm của bạn vẫn duy trì mà không cần phải đóng phí, đồng thời cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính giúp người thân vượt qua khó khăn trước những rủi ro bất ngờ.

Quyền lợi nổi bật

Vitality benefit: Yearly Cash Bonus

When you purchase A-Life Beyond Critical Care and sign up as an AIA Vitality member, you can enjoy a Yearly Cash Bonus and it can be as high as 20% of your annual premiums.
error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Thông tin tham gia

Quyền lợi Miễn thu phí
Trong trường hợp Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này bị tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, AIA Việt Nam sẽ cung cấp các quyền lợi Miễn thu phí như sau:
• Đối với hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là sản phẩm truyền thống, AIA Việt Nam sẽ miễn phí bảo hiểm năm của cả sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ sung khác đã ký kết trong cùng hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
• Đối với hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung (các phiên bản sản phẩm An Phúc Trọn Đời), AIA Việt Nam sẽ thay khách hàng đóng Phí bảo hiểm tối thiểu năm của sản phẩm bảo hiểm chính và miễn phí bảo hiểm năm của các sản phẩm bổ sung khác đã ký kết trong cùng hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
 
Quyền lợi Hỗ trợ tài chính
Bên cạnh quyền lợi Miễn thu phí, AIA sẽ chi trả thêm 200% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này. Đây là một khoản hỗ trợ tài chính cho những người thân vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời.

• Miễn thu phí đặc biệt là sản phẩm bổ sung có thể tham gia kèm với tất cả các sản phẩm chính của AIA Việt Nam.
• Tuổi tham gia: 18 tuổi – 60 tuổi.
• Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm bổ sung này: 65 tuổi.

To file a claim, you will need to:

  1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
  2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
  3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

More ways to keep you protected