Sứ mệnh của AIA

Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn

Sứ mệnh

Mục tiêu của AIA là giúp cộng động có một cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Toàn thể nhân viên AIA làm việc không ngừng nghỉ để có thể mang những điều tốt đẹp nhất đến với khách hàng của mình.

Thực hiện sứ mệnh bằng hành động

Lan tỏa đến

1000000000
người vào năm 2023
Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch AIA One Billion để từng bước mang mục tiêu của AIA thành hiện thực và tạo dựng tương lai bền vững cho cộng đồng.