Đứng #1 thế giới về lực lượng MDRT

AIA Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số hiện đại hàng đầu thị trường, giúp Tư vấn tài chính mang đến dịch vụ tư vấn tốt nhất và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

  • Thuận lợi, tiết kiệm thời gian trong tuyển dụng, huấn luyện đào tạo
  • Dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận, quản lý và chăm sóc khách hàng
  • Nhanh chóng thẩm định và phát hành hợp đồng online

TRẢI NGHIỆM HỆ SINH THÁI SỐ TẠI AIA

Chúng tôi luôn cố gắng để quy trình yêu cầu bồi thường của khách hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Thời gian nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

5 phút

Thời gian yêu cầu bồi thường được chấp thuận

3 ngày

Tỉ lệ quyền lợi bảo hiểm được hưởng

99%