Bảo hiểm An Bình Ưu Việt

Trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn

Tuổi tối thiểu

30 ngày

Tuổi tối đa

Giải pháp tài chính mang lại sự bảo vệ cao giúp khách hàng hoàn toàn an tâm để trải nghiệm cuộc sống phong phú này một cách trọn vẹn.

Quyền lợi nổi bật

error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Thông tin tham gia

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

Một số thông tin khi tham gia bảo hiểm:

 1. Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 2. Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

To file a claim, you will need to:

 1. Fill in Part I of the Critical Illness & Severity-based Health Protection Claim Form
 2. Attending doctor to complete the Confidential Medical Certificate
 3. Submit the Claim Form and Medical Certificate together with all the necessary documents

For more information, learn more here.

More ways to keep you protected