Bồi Hoàn Chi phí nằm viện do tai nạn

Không ngại rủi ro

Mức độ bảo vệ

100%

Độ tuổi tối đa

Bảo hiểm bồi hoàn chi phí nằm viện do tai nạn giúp san sẻ gánh nặng tài chính của bạn và gia đình trước những rủi ro do tai nạn mang lại.

Quyền lợi nổi bật

vitality benefit yearly cash bonus

Chi tiết Quyền lợi

  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn: 100% Số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi bảo hiểm gãy xương do tai nạn: % STBH tùy theo mức độ gãy xương 1 (dựa trên bảng tỉ lệ quyền lợi bảo hiểm). Mỗi thương tật và một khu vực gãy xương chỉ được chi trả một lần. Tổng quyền lợi bảo hiểm có thể chi trả cho một hay nhiều tai nạn gây ra một hay nhiều thương tật không vượt quá 100% STBH của sản phẩm bổ sung này. 
  • Bồi hoàn chi phí điều trị do tai nạn: Tối đa 100% Số tiền bảo hiểm khi NĐBH bị thương tật do tai nạn và phải nằm viện nội trú tại bệnh viện. AIA Việt Nam sẽ bồi hoàn các chi phí hợp lý và thông thường phát sinh trong 52 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn. Mức bồi hoàn tối đa là 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này.
error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Thông tin tham gia

BẢNG PHÍ

BẢO HIỂM BỒI HOÀN CHI PHÍ NẰM VIỆN DO TAI NẠN

Tuổi tham gia của NĐBH

Số tiền bảo hiểm

10 triệu 15 triệu 20 triệu
Tỷ lệ phí Tỷ lệ phí Tỷ lệ phí
18 35 30.00 30
19 35 30.00 30
20 35 30.00 30
21 35 30.00 30
22 35 30.00 30
23 35 30.00 30
24 35 30.00 30
25 35 30.00 30
26 35 30 30
27 35 30 30
28 35 30 30
29 35 30 30
30 35 30 30
31 35 30 30
32 35 30 30
33 35 30 30
34 35 30 30
35 35 30 30
36 43 42 42
37 43 42 42
38 43 42 42
39 43 42 42
40 43 42 42
41 43 42 42
42 43 42 42
43 43 42 42
44 43 42 42
45 43 42 42
46 53 53.33 53
47 53 53.33 53
48 53 53.33 53
49 53 53.33 53
50 53 53.33 53
51 66 64 64
52 66 64 64
53  66 64 64
54 66 64 64
55 66 64 64

Xem thêm các sản phẩm khác