Sản phẩm bảo hiểm

Bước Đến Tương Lai

Tuổi tham gia tối đa

65

Quỹ liên kết đơn vị

vitality benefit yearly cash bonus

Đầu tư vào đâu để an tâm?

Để có lợi nhuận cao, cần đầu tư vào danh mục có rủi ro cao tương ứng. Vậy sao có thể đạt được kỳ vọng và hạn chế rủi ro?

Đầu tư cho tương lai, bảo vệ từ hôm nay

Sản phẩm Bước Đến Tương Lai từ AIA sẽ giúp bạn gia tăng tài sản từ kết quả đầu tư dài hạn, quản lý rủi ro trong cả đầu tư cũng như trong cuộc sống

Lãi suất tiềm năng trong dài hạn.

Chủ động lựa chọn và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư.

Được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.

An tâm về tài chính trước bệnh ung thư, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, tử vong.

Thay đổi mức bảo vệ theo nhu cầu trong mỗi giai đoạn cuộc sống.

Giúp bạn gia tăng tài sản từ kết quả đầu tư dài hạn, quản lý rủi ro trong cả đầu tư cũng như trong cuộc sống

Quyền lợi nổi bật

Các Quỹ Liên kết đơn vị                                                             

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Ví dụ minh họa

error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Thông tin tham gia

1. Tuổi tham gia của NĐBH: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
2. Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng
3. Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý

  1. Không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong
  2. Không chi trả quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV)
  3. Không chi trả quyền lợi ung thư nghiêm trọng
    Chi tiết Điều khoản loại trừ bảo hiểm xem tại đây

Tham khảo bảng khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro tại đây

Tham khảo Bảng minh họa Quyền lợi mẫu tại đây

Tham khảo Quy tắc & Điều khoản mẫu tại đây

BẢNG HỆ SỐ BẢO HIỂM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ - PHIÊN BẢN 2021

Hệ số bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm / Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ năm

Tuổi phát hành Hệ số bảo hiểm tối thiểu Hệ số bảo hiểm tối đa
0 65.0 90.0
1 65.0 90.0
2 65.0 90.0
3 65.0 90.0
4 65.0 90.0
5 65.0 90.0
6 65.0 90.0
7 65.0 90.0
8 65.0 90.0
9 65.0 90.0
10 65.0 90.0
11 65.0 90.0
12 65.0 90.0
13 65.0 90.0
14 65.0 90.0
15 65.0 90.0
16 65.0 90.0
17 65.0 90.0
18 65.0 90.0
19 65.0 90.0
20 60.0 90.0
21 60.0 90.0
22 60.0 90.0
23 60.0 90.0
24 60.0 90.0
25 60.0 90.0
26 60.0 90.0
27 60.0 90.0
28 60.0 90.0
29 60.0 90.0
30 55.0 85.0
31 55.0 85.0
32 55.0 85.0
33 55.0 85.0
34 55.0 85.0
35 50.0 75.0
36 50.0 75.0
37 50.0 75.0
38 50.0 75.0
39 50.0 75.0
40 40.0 60.0
41 40.0 60.0
42 40.0 60.0
43 40.0 60.0
44 40.0 60.0
45 30.0 45.0
46 30.0 45.0
47 30.0 45.0
48 30.0 45.0
49 30.0 45.0
50 25.0 40.0
51 25.0 40.0
52 25.0 40.0
53 25.0 40.0
54 25.0 40.0
55 15.0 25.0
56 15.0 25.0
57 15.0 25.0
58 15.0 25.0
59 15.0 25.0
60 10.0 20.0
61 10.0 20.0
62 10.0 20.0
63 10.0 20.0
64 10.0 20.0
65 10.0 15.0

Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm Bước Đến Tương Lai (Với tên kỹ thuật: Bảo hiểm Liên Kết Đơn Vị - Phiên bản 2021, được  phê chuẩn theo công văn số 289/BTC-QLBH ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính).

Xem thêm các sản phẩm khác