Hơn một thế kỷ qua, AIA đã phục vụ cho nhu cầu không ngừng thay đổi của hàng triệu người dân Việt Nam

1

8

Quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương

Hơn

200

Văn phòng trên toàn quốc

0

6

Ngân hàng đối tác

#

1

Số lượng thành viên MDRT
Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn
Tìm hiểu thêm về AIA Việt Nam

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết.

Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy.

Thành tựu tại Việt Nam